Thế hệ tiếp theo lấy người xem Video làm trung tâmNền tảng chia sẻ

Devices

Chainflix là gì?

ChainFlix là một nền tảng phát trực tuyến video P2P dựa trên blockchain mang tính cách mạng cho phép người xem, người tạo nội dung, người nâng cao chất lượng nội dung kiếm tiền từ thời gian, nội dung và nỗ lực của họ.

ChainFlix dự định giải quyết các vấn đề trong ngành phát trực tuyến video hiện tại thông qua một cách tiếp cận mang tính cách mạng.

Hệ sinh thái Chainflix

Chainflix là nền tảng chia sẻ video P2P lấy người dùng làm trung tâm. Những người tham gia hệ sinh thái khác nhau có thể đóng góp cho nền tảng Chainflix để nhận phần thưởng CFX. Trong hệ sinh thái của chúng tôi, có người xem, người tạo nội dung, người nâng cao nội dung, nhà cung cấp bộ nhớ và nhà quảng cáo. Bằng cách giảm đáng kể chi phí hoạt động thông qua kiến ​​trúc nền tảng mới của chúng tôi, Chainflix đang tiên phong trong lĩnh vực chia sẻ lợi ích kinh tế với mọi người.

Gears

Công nghệ Chainflix

Chainflix giải quyết các vấn đề trong ngành phát trực tuyến video thông qua các công nghệ độc quyền, được cấp bằng sáng chế: khai thác dựa trên video phát lại, kho lưu trữ phi tập trung và triển khai blockchain. Những công nghệ sáng tạo này tách biệt Chainflix khỏi các dịch vụ phát trực tuyến tập trung hiện có khác và các dịch vụ được triển khai bằng tiền điện tử.

Laptop

Chainflix hoạt động như thế nào?

  • Nhà cung cấp nội dung
  • Chainflix CMC
  • Lưu trữ phi tập trung
  • Nhà cung cấp nội dung
  • Mạng phân phối nội dung
  • Lưu trữ tập trung

ChainFlix là một nền tảng phát trực tuyến video P2P dựa trên blockchain mang tính cách mạng cho phép người xem, người tạo nội dung và người nâng cao chất lượng nội dung kiếm tiền từ thời gian, nội dung và nỗ lực của họ. ChainFlix dự định giải quyết các vấn đề trong ngành phát trực tuyến video hiện tại thông qua một cách tiếp cận mang tính cách mạng.

Mã thông báo Chainflix

Đồng tiền tiện ích gốc (CFX) của nền tảng Chainflix cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Chainflix. Người dùng có thể kiếm CFX thông qua giao dịch, cung cấp bộ nhớ hoặc phát lại video.

Crypto
Sàn giao dịch

V-Commerce

Dịch vụ

Coins

Lộ trình

Q1 2022

Listed Chainflix on the LBANK Exchange

Q2~Q3 2022

Developed Livestream Beta-Version
Developed Matchmaking System that helps to encourage networking and promote connections for both creators and advertisers.

Q4 2022

Beta-Test of Live streaming
Launching Short-Form Content

Q1 2023

Listing Chainflix to a New Crytocurrency Exchange
Launching Short-Form Content based e-Commerce

Q2 2023

Launching VOD Streaming based e-Commerce
Launching NFT

Q3 2023

Launching Ads Feature

Các bài báo mới nhất

Đội ngũ lãnh đạo

Jeong-seok, Oh

Jeong-seok, Oh

Co-founder và Giám đốc điều hành

Seong-Rok, Yoon

Seong-Rok, Yoon

Giám đốc Công nghệ

Jung-Su, Park

Jung-Su, Park

Tư vấn kỹ thuật

John Wiggins

John Wiggins

Giám đốc kinh doanh

Kyung-gu, Kang

Kyung-gu, Kang

Chairman

Thông tin thêm về chúng tôi

Đối tác

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser