Chainflix Hệ sinh thái

Chainflix sử dụng hệ thống lưu trữ phân tán độc quyền để lưu trữ video của người dùng. So với các nền tảng phát trực tuyến tập trung, Chainflix có thể giảm chi phí hoạt động đáng kinh ngạc. Thay vào đó, Chainflix thưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ CFX khi bộ nhớ này được sử dụng để phát trực tuyến video.
gears
lamp
Người tạo nội dung
Người tạo nội dung trên Chainflix có nhiều nguồn thu nhập khả thi khác nhau trên nền tảng. Khi người xem xem video, người sáng tạo có thể kiếm được CFX. Người sáng tạo cũng có thể kiếm tiền từ quảng cáo, thương mại và các khoản đóng góp.
eye
Người xem
Người xem rất có giá trị đối với một nền tảng. Trên Chainflix, người xem có thể kiếm tiền đơn giản trên Chainflix bằng cách xem video mà không cần phần cứng hoặc plugin đặc biệt. Người xem có thể xem trên mọi thiết bị, vừa xem vừa đào coin
cloud
Nhà cung cấp bộ nhớ
Các cá nhân hoặc doanh nghiệp có không gian lưu trữ dự phòng có thể đóng góp vào nhóm lưu trữ phi tập trung của Chainflix. Khi bộ nhớ được sử dụng để phát video, nhà cung cấp bộ nhớ sẽ nhận được phần thưởng.
wand
Trình nâng cao nội dung
Trình nâng cao nội dung có thể góp phần nâng cao nội dung của người tạo video bằng cách cung cấp phụ đề, hiệu ứng video hoặc tiếp thị. Thông qua việc đóng góp vào nội dung, những người nâng cao có thể kiếm được phần thưởng do người tạo nội dung đặt ra.
Mục tiêu
Nhà quảng cáo
Các nhà quảng cáo có thể tận hưởng các chiến dịch tiếp thị hiệu quả do nền tảng Chainflix cung cấp. Các nhà quảng cáo không chỉ có thể tương tác trực tiếp với người tạo nội dung để tiếp cận hiệu quả mà còn tận hưởng những lợi ích của blockchain đối với các dịch vụ minh bạch.

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser