Blockchain-based video streaming platform

Revolutionizing the video streaming industry

player
coins
Giảm chi phí hoạt động
Các nền tảng phát trực tuyến video tập trung phải vật lộn với chi phí vận hành khủng khiếp. Công nghệ độc quyền của Chainflix giúp giảm chi phí hoạt động trong khi vẫn thưởng cho người dùng.
cup
Phần thưởng cho đóng góp của người dùng
Người dùng là khía cạnh quan trọng cho sự phát triển của nền tảng. Chainflix cho phép người dùng đóng góp cho nền tảng Chainflix và kiếm phần thưởng thông qua Chain.
screen
Xác định lại Phân bổ doanh thu
Chainflix xác định lại phân bổ doanh thu trong ngành công nghiệp phát trực tuyến video bằng cách áp dụng công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch.

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser