Công nghệ Chainflix

laptop
{"en":"diagrams","vn":"","cn":"diagrams_cn","kr":"diagrams_kr","jp":"diagrams_jp","ru":""}
Hệ thống lưu trữ phi tập trung
Chainflix sử dụng hệ thống lưu trữ phân tán độc quyền để lưu trữ video của người dùng. So với các nền tảng phát trực tuyến tập trung, Chainflix có thể giảm chi phí hoạt động đáng kinh ngạc. Thay vào đó, Chainflix thưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ CFX khi bộ nhớ này được sử dụng để phát trực tuyến video.
{"en":"player","vn":"","cn":"","kr":"","jp":"","ru":""}
Khai thác dựa trên phát lại video
Người dùng có thể khai thác CFX mà không cần phần cứng hoặc plugin đặc biệt. Trình phát trực tuyến được cấp bằng sáng chế của Chainflix cho phép người dùng khai thác CFX bằng cách xem video. Khi video được phát trực tuyến, người dùng được thưởng CFX dựa trên tỷ lệ phân phối khai thác đặt trước của người sáng tạo.
{"en":"tablet","vn":"","cn":"","kr":"","jp":"","ru":""}
Trí tuệ nhân tạo
Hệ thống lưu trữ phi tập trung của Chainflix là cải tiến mạnh mẽ do áp dụng trí tuệ nhân tạo kiểm soát nhóm lưu trữ và các nhà cung cấp. AI của Chainflix phân tán lưu lượng truy cập, quản lý liên kết và trạng thái mạng của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser