Hệ sinh thái của Chainflix là
được cung cấp bởi CFX (CFXT)

CFX là đồng tiền có thể kiếm được trên dịch vụ. CFXT là mã thông báo KCT
tương ứng. CFX được sử dụng để thưởng cho người dùng vì đóng góp của họ cho nền tảng.

 • Kiểm tra hợp đồng thông minh

 • Nhận CFXT

 • Klaytnscope

 • Block Explorer

Làm thế nào để có được CFXT / CFX

Sau khi niêm yết, người dùng có thể mua CFXT trên các sàn giao dịch được niêm yết. CFX chỉ có thể được khai thác thông qua hệ thống khai thác dựa trên phát lại video. Khi người dùng xem video, CFX được khai thác và phân phối cho những người tham gia hệ sinh thái.

Coins
Phân bổ token

Phân bổ token

 • Khai thác/đào40%
 • Bán Token20%
 • Nhóm sáng lập (Đã khóa trong 2 năm)20%
 • Quỹ phát triển10%
 • Cố vấn7%
 • Tiền thưởng2%
 • Thưởng1%
Phân bổ QUỸ

Phân bổ QUỸ

 • Phát triển cốt lõi45%
 • Tiếp thị30%
 • Phát triển cộng đồng12%
 • Quan hệ đối tác7%
 • Chi phí pháp lý5%
 • dự trữ1%
Tổng cung (5,020,275,000)

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser